آزمون بازاریابی سری ششم

تئوری مدیریت

آزمون بازاریابی سری ششم

در آزمون بازرگانی هدف جمع آوری مجموعه ای از سوالات سالیان گذشته آزمون های استخدامی است. با پاسخ دادن به این سوالات خود را برای یک آزمون واقعی آماده میکنید. در انتهای آزمون های آنلاین مارلیک می توانید پاسخنامه را دریافت و از درستی  پاسخ های خود مطلع شوید.

برای پاسخ دادن به سوالات آزمون بازاریابی بر روی شروع آزمون کلیک کنید.