آزمون دانش علوم بانکی-حسابداری سری ششم

دانش علوم بانکی

آزمون دانش علوم بانکی-حسابداری سری ششم

در سری ششم آزمون دانش علوم بانکی-حسابداری شما به ۱۵ پرسش چهار گزینه ای پاسخ خواهید داد. هدف از پاسخ دهی به چنین آزمون هایی کسب تجربه پیش از آزمون نهایی می باشد.با ما همراه باشید.

۱۵ سوال استخدامی که در زمنیه حسابداری و دانش علوم بانکی مشترک می باشد
برای سنجش خود میتوانید در این آزمون شرکت کنید