آزمون عمومی زبان انگلسی سری دهم

آزمون انگلیسی

آزمون عمومی زبان انگلسی سری دهم

در آزمون استخدامی انگلیسی شما به ۱۵ پرسش چهار گزینه ای پاسخ خواهید داد. هدف از پاسخ دهی به چنین آزمون هایی سنجش میزان آمادگی شما کاربران است. با ما همراه باشید.

برای شروع آزمون کلیک کنید