آزمون ICDL درجه ۱ سری دوم

آزمون icdl

آزمون ICDL درجه ۱ سری دوم

امروزه داشتن مدرک ICDL برای کلیه کسانی که کارجو هستند لازم و واجب است. در پایان یک آزمون استخدامی و ورود به مراحل بعدی گزینش در اختیار داشتن مدرک ICDL یک مزیت محسوب می شود. برای دریافت مدرک ICDL باید بتوانید در آزمون پایانی آن حد نصاب نمره را کسب کرده تا مدرک برای شما صادر شود. در این مجموعه سعی ما جمع آوری سوالات چنین آزمونی بوده تا شما کاربران با پاسخ دهی به آن بتوانید در آزمون پایانی موفق عمل کنید.

برای پاسخ دادن به سوالات آزمون ICDL، بر روی شروع آزمون کلیک کنید.