پست بانک

آزمون استخدامی پست بانک سری اول

با اولین سری از آزمون های استخدامی پست بانک در خدمت شما هستیم. در این آزمون شما به ۱۰۵ سوال چهار گزینه ای پاسخ خواهید داد.مدت زمان آزمون ۷۰ دقیقه می باشد.اگر خود را برای آزمون استخدامی پیش رو آماده می کنید این آزمون می تواند بسیار مفید باشد.