اقتصاد

آزمون اقتصاد خرد و کلان سری دوم

در یک آزمون استخدامی آنلاین سعی بر آن است که کاربر با سوالات مرتبط با آزمون پیش روی خود آشنا شده و آمادگی پاسخ به هر پرسشی را به دست بیاورد.در این آزمون که برای رشته های اقتصاد،مدیریت و کلیه رشته های مرتبط آماده شده است، سعی بر آن بوده که نهایت آمادگی پاسخ دهنده ارزیابی شود.