عمران نقشه کشی سازه

آزمون عمران، نقشه کشی سازه سری اول

در آزمون عمران، نقشه کشی سازه شما می توانید با سوالات این رشته آشنا شده و اگر خود را برای شرکت در آزمونی آماده می کنید این سوالات می توانند دانسته های شما را مورد ارزیابی قرار داده تا از میزان آمادگییتان مطلع شوید.