تئوری مدیریت

آزمون تئوری مدیریت سری دوم

یک مدیر خوب توانایی شکوفایی استعدادها را دارد و در راه رسیدن یک سیستم به موفقیت بیشترین مسولیت بر دوش اوست.اگر شما هم خود را برای مدیر شدن آماده می کنید بدانید مسیری سخت در پیش دارید و برای طی کردن این مسیر سخت تنها باید تلاش کنید.یکی از راه هایی که به شما کمک می کند تا بدانید آیا آماده مدیر شدن هستید یا نه می تواند موفقیت در یک آزمون باشد تا خود را محک زده و از آنچه آموزش دیده اید مطئمن گردید.